fredag 25 april 2014

Från och med idag kommer Kan självbloggandet att pågå från den här platsen. Där ska det vara möjligt att följa allt vårt Kan självjobb. Följa utställningsproduktioner, bevaka utställningsturnéer, få reda på föreläsningstillfällen och ta del av våra kunskaper och erfarenheter.
Det kommer att bli en del tillbaka blickar också så här i början. Intressanta inlägg från den här gamla bloggen kommer att dyka upp där med jämna mellanrum.
Nya och gamla läsare hälsas välkomna!

onsdag 16 april 2014

Månadens Janusz

”Vi döljer våra egna fel och tvivelaktiga handlingar. Barnen förväntas inte kritisera eller lägga märke till våra brister, dåliga vanor eller löjliga särdrag. Vi utger oss för att vara perfekta.”

Så inleds det lilla kapitel i boken "Barnets rätt till respekt" där Janusz funderar kring varför vi vuxna inte ger barnen möjligheter att kritiserar oss.
Nu får de den möjligheten genom ett tilläggsprotokoll till FN´s konvention om barnets rättigheter som trädde i kraft den 14 april. Det innebär att de barn som inte får sina rättigheter uppfyllda och inte har någonstans att vända sig med sina klagomål kan göra det direkt till FN´s barnrättskommitté. Bravo! Även om det tagit tid, Barnkonventionen är den sista av alla konventioner för mänskliga rättigheter som får en individuelle klagomekanism. Läs gärna mer hos Barnombudsmannen och FN.


Janusz ställer sig frågan "Hur vågar vi kritisera och anklaga barnen?" . Han påpekar så riktigt att vi vuxna är långt ifrån perfekta och vi måste kunna ta emot kritik från barnen, lyssna på deras synpunkter och respektera deras åsikter.   

fredag 4 april 2014

YES!


Igår kom det besked från Statens musikverk om vilka projekt som fått pengar i årets första ansökningsomgång till samarbeten i musiklivet och Kan själv! - en ljudupplevelse för de allra minsta är ett av dem! Jag är naturligtvis riktigt glada och väldigt tacksam å alla små barns vägnar. Stödet från Musikverket gör det möjligt att fortsätta det givande och viktiga samarbetet med tonsättaren Johan Svensson under produktionen och turnén med utställningen.
Det är också lite hedrande att Kan själv! nämns som ett av de projekt som fått stöd när man presenterar beskedet på Musikverkets hemsida så här:
"En musikdramatisk föreställning om fångenskap, en turnerande utställning där barn får skapa ljud och ett projekt som sammanför kvinnliga artister inom urban musik från Sverige och Holland. Det är några exempel på projekt som får stöd från Musikverket i den första ansökningsomgången under 2014."

Det är 52 olika projekt som får dela på 10 miljoner och då är jag ju såklart nyfiken på om det är något annat som har de allra minsta barnen som målgrupp. Det finns ett par som kanske kan gälla också de allra minsta;

Kulturfyren: Barn på Skeppsholmen
Projektets sammanfattning: "Projektet är en plattform för flerkulturell och nyskapande barnkultur på en gemensam plats; ett forum för frilansande professionella artister med inriktning på barnkultur. Syftet är att fylla ett tomrum i utbudet i Stockholms centrum sommartid."
Maria Jonsson: Långt bort i skogen – en audiovisuell föreställning
Projektets sammanfattning: "Projektet går ut på att skapa en musikföreställning för barn där traditionsmusik och äldre arkivmaterial möter ny audiovisuell teknik."

och så hittade jag ett projekt som jag tror att barn i åldern 0-2 år nog skulle vara rätt så intresserade av om de fick möjlighet att ta del av det;

Axelsson & Nilsson Duo: Under the looking glass
Projektets sammanfattning: "Under the looking glass är ett samarbete med kompositören Hanna Hartman där små, knappt hörbara ljud sätts under lupp. Ljud från instrument och objekt förstärks och blir en helhetsupplevelse i en rumslig klangsfär."

Jag ska naturligtvis försöka att hålla ett extra öga på just de här projektet för att se om de kommer att nå också små barn.

måndag 31 mars 2014

Teater för de minsta

Pelikanteatern i Göteborg har nypremiär idag på teaterföreställningen Sova. Det är en resa genom natten för de allra minsta och den handlar om Ulla-Britt som ska sova men som inte vill.Precis när det är dags att släcka lampan förändras rummet! Väggarna flyttas och en drömvärld visar sig....... Det blir en magisk resa genom hav, skog och stad fylld av färg, musik och ljud......berättar teatern på sin hemsida. Föreställningen spelas ända fram till 29 april så försök att hitta en liten kompis annars har du ingen möjlighet att få se den. Har du inte den möjligheten så kan du se ett smakprov här.

måndag 24 mars 2014

Tidsresa Nr.1Jag lovade ju en liten tidsresa för att se på hur de minsta barnen bemötts under historiens gång. I häftet "Lek och Leksaker" från 1957 som bygger på ett examensarbete av elever vid Socialpedagogiska seminariet och gavs ut av Svenska Socialvårdsförbundet kan man ana en viss påverkan från Janusz Korczak. I förordet står det;
LEKEN ÄR BARNETS ARBETE
Alla barn har ett stort behov av att leka. Leken främjar barnets utveckling och är en förberedelse för det kommande arbetet. Föräldrar och uppfostrare måste därför ge barnet tillfälle till lek. Barnet har oftast mycket lätt att hitta på trevliga lekar med olika saker de funnit i sin omgivning. Vi vuxna skall då inte i onödan korrigera barnens leksätt och försöka "lära" dem leka efter vårt mönster. deras egna friska initiativ ger oftast den största inspirationen till fortsatt sysselsättning. Barnen har rätt att fordra samma hänsyn för sin lek, som vi vuxna fordrar för vårt arbete. det är klokt att varsko barnet i tid, när leken måste avbrytas för sömn, mat eller dylikt."  och man slår fast att också det lilla späda barnet vill leka, redan vid 1-2 månaders ålder.

Kloka råd till föräldrar och uppfostrare som stämmer rätt bra överens med tankarna i Kan själv! Att respektera barnets rätt till att själv styra över sin upplevelse och en tro på att barnen själva kan styra sitt lärande/lek. Men någon "Himmelssäng" nämner man inte så jakten på den går vidare.

fredag 21 mars 2014

Föräldrar och Barn + Kan själv! = SANTKan själv! har inlett ett samarbete med tidskriften Föräldrar och Barn vilket innebär att de kommer att följa arbetet med Kan själv! - en ljudupplevelse för de allra minsta från förstudie till färdig utställning och turné. I det senaste numret, 3/2014, finns en artikel som handlar om förstudien och små barns möjligheter till deltagande och inflytande. Artikeln är skriven av journalisten Ann-Marie Schröder och hon beskriver fint hur förstudien gått till och våra tankar och syften med hela Kan själv! Bilderna är våra pressbilder som fotografen Ian Schemper tagit. Ian har varit med nästan från början och är väl införstådd med hur viktigt det är att med varsamhet närma sig de barn som, faktiskt, ovetande ställer upp vid pressfotografering (med sina föräldrars godkännande så klart, men ovetande).
Vi är så glada över det här samarbetet som kommer att få Kan själv! att visa upp sig också utanför Västra Götalands regionen.
Det går inte att läsa Föräldrar och Barn digitalt men den är inte svår att hitta...........IRL. Vill du träffa redaktionen så kommer de att vara med på den stora mässan om barn i Göteborg nästa helg.

onsdag 19 mars 2014

Kan själv! på 1960-talet


Efter föreläsningen på Norrbottens museum i måndags pratade jag med Inger som arbetat som förskollärare och specialpedagog. Hon kom med en liten teckning hon gjort på en inredning som hon mindes från 1960- och 70-talet. Den var vanlig på småbarnsavdelningarna då och kallades "Himmelssäng" och visst kan man se ett Kan själv! tänk i den. Stora och breda lutande plan, en väl tilltagen plattform/madrass och rejäla trappsteg som barnen kunde jobba i tillsammans. Hur såg man på de minsta barnen och deras miljö under den här tidsperioden? Kan själv! tänker ta en titt på småbarnens kulturarv, hoppas ni vill följa med på den resan tillbaka i tiden.